شهسواری - ایرج
شهید بزرگوار
شهسواری - ایرج
او که مسئولیت معاون وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت، همه عمر خود را صرف تعلیم و تربیت نمود و حتی مبارزات علیه رژیم شاه را در درون مدرسه و عمدتا در قالب فعالیت‌های آموزشی ادامه داد. او به خوبی دریاف...
تعداد بازدید: 2541 مرتبه
او که مسئولیت معاون وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت، همه عمر خود را صرف تعلیم و تربیت نمود و حتی مبارزات علیه رژیم شاه را در درون مدرسه و عمدتا در قالب فعالیت‌های آموزشی ادامه داد. او به خوبی دریافته بود که نسل جوان می‌تواند سرمنشأ بسیار از تحولات جامعه شود.