سرچشمه مانند یک پایگاه فرهنگی اداره می شود
مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی:
سرچشمه مانند یک پایگاه فرهنگی اداره می شود
مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی گفت: این مجموعه مانند یک ارگان دولتی اداره نخواهد شد و نگاه ما به اینجا یک پایگاه فرهنگی است و همه ما سربازان آن هستیم
شنبه 13 مرداد 1397
تعداد بازدید: 247 مرتبه
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی، جلسه مدیر مجموعه سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) با اعضا و مسئولین معاونت های مختلف بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در سالن کنفرانس این مجموعه برگزار شد.

سعید گلشناس مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در این نشست ضمن تشکر از فعالیت های اعضای بنیاد، با تاکید بر اینکه کارها باید همواره بر محور نظم انجام شده و پیش برود گفت: بنده معتقدم کاری را که نمی توانیم به طور صحیح و با برنامه انجام دهیم، انجام ندادنش بهتر است بنابراین کارها باید از قبل با توجه به توانایی مجموعه و افراد پیش بینی شده باشد.

وی با بیان اینکه کار در جوار مقتل شهدای هفتم تیر ارزشمند است گفت: اعتقاد قلبی من این است که مجموعه باید بهره وری و خروجی اش هر روز بهتر از دیروز باشد و می خواهیم با به حداقل رساندن هزینه و افزایش کارایی به این مهم دست پیدا کنیم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی گفت: این مجموعه مانند یک ارگان دولتی اداره نخواهد شد و نگاه ما به این مجموعه یک پایگاه فرهنگی است و همه ما سربازان آن هستیم که باید خود را در قبال کارها مسئول بدانیم.